Kadın Çalışanlara Müjde! Beklenen Yönetmelik Geldi

288726

On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik Resmî Gazete’de yayınlandı.  Yayınlanan yönetmelik, çalışan kadını araçla ikametgâhına bırakma zorunluluğu ile eşi de gece postasında çalışan kadınlara ilişkin yeni haklar getiriyor.

Araçla ikametgâhına bırakma zorunluluğu

Yayınlanan yönetmeliğe göre kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacaklar. Yönetmeliğe göre posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirme yükümlülüğü getiriliyor.

Eşinin çalıştığı geceler çalıştırılamayacak

Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alma zorunluluğu getiren yönetmeliğe göre Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.

 

Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı

Yayınlanan yönetmelikle getirilen bir başka hüküm ise Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamamaları.

 

 

Yönetmeliğin tam metni:

Kaynak:  www.gazetekamu.com